Om

Kom, min brud, från Libanon, kom från Libanon, kom hit! Stig ner från Amanas topp, från toppen av Senir och Hermon, från lejonens hålor, från leopardernas berg. Höga v 4:8

Ända sedan Jesu tid har Libanon haft en särställning för kristna i Mellanöstern. Landet har genom historien varit en tillflyktsort för alla som flytt undan religiöst förtryck.

Helgon såsom Charbel Makhlouf och många andra är ett bevis och en frukt av denna djupt rotade och levande tron i Kristus.

Libanon är mer än ett land, det är ett budskap.” Johannes Paulus II.

Hur är det att vara kristen i Mellanöstern? Hur är det att leva i ett land som präglas av en oerhörd mångfald av religion, etnicitet och kultur?

Ta chansen och följ med på pilgrimsresan! Vi har som mål att gå i Kristi spår* och bekanta oss med den Maronitiska Katolska Kyrkan, dess ursprung och historia.

Vi reser även runt i landet och upplever dess natur, snötäckta berg och havskusten. Vi avnjuter uteliv och mattradition i  världsklass.

Resan äger rum våren 2012 med kyrkoherden Fader Tobias.  För att förbereda oss, lära känna varandra och få ut så mycket så möjligt av resan så kommer vi att ha några träffar innan resan.

yallatilllibanon.org har namn på kontaktpersoner och mer information om pilgrimsresan, där kan du också anmäla ditt intresse till både resan och nyhetsbrev.

*Därifrån drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. Matt 15:2

Kommentera