Bilder – Pilgrimsresan april 2012

179 bilder från pilgrimsresan 2012 av Astrid, Emanuel, Håkan, John och Joseph.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Libanon – Välsignade och hårt prövade land

Hanna Brander på Katolska Församlingen Kristuskonungens Magasin (Hösten och vintern 2012), skrev en inspirerande artikel om pilgrimsresan 2012 till Libanon. Bara rubriken ”Libanon – Välsignade och hårt prövade land” kan gälla på alla perioder såsom 1000 AD eller 2013 AD. Texter av Hanna Brander. Bider från Internet.
——————–

Libanon – välsignade och hårt prövade land!
Veckan efter påsk var vi 22 personer från församlingen som under parollen ”Jalla till Libanon” gav oss iväg på en tio dagars pilgrimsresa. Efter halva tiden utökades gruppen något då vi fick glädjen att dela resan med vår biskop Anders. Våra upplevelser i Libanon skulle något förenklat kunna delas in i tre kategorier – som självklart går i varandra…:

Smaka och se det goda och sköna i Libanonceder-solomon-temple
Libanons gröna dalar, inramat av snöklädda berg åt ena hållet och det gnistrande Medelhavet åt andra. Växtligheten! Våra skandinaviska ögon hungrande efter grönska njöt av blomning, mognande apelsiner och olivlundar. Inte minst fick vi äntligen se hur flaskborstar växer! Libanons cedrar – de som finns kvar vill säga – många höggs ju ner för att bygga Jerusalems tempel och det tar tid för nya att växa upp. Vilka tidsperspektiv!

Maten! En riktig meze-måltid – inledd med bröd, oliver och olika röror, avslutad ett par timmar och otaliga smårätter senare med det ljuvliga arabiska kaffet – är en sådan njutning att man blir tårögd.

Libanons heliga platser
Under resan fick vi möjligheten att bekanta oss med Libanons helgon: den heliga Rafqa som under hela sitt liv genom olika sjukdomar och plågor gjorde Kristi lidande på korset till sitt, den ödmjuke El Hardini och inte minst den helige Charbel. Den helige Charbel som levde ett enkelt och tillbakadraget liv i stor kärlek till sin Herre och till det heliga Sakramentet och som inte minst efter sin död berört många hjärtan och på vars förbön många helandeunder har skett och fortfarande sker.

Libanon är en del av ”Det Heliga Landet”. Det betonar de kristna libaneserna gärna. Vår Herre själv har vandrat på Libanesisk jord: ”Därifrån drog han sig undan till området kring Tyros och Sidon…” (Matt. 15:21). Strax utanför staden Sidon besökte vi ”Vår väntande frus grotta”. Enligt traditionen bodde Jungfru Maria och några andra kvinnor här när de följde med Jesus på hans predikovandringar i trakten. Då Jesus gick in i Sidon som var en kananéisk stad, fick inte de judiska kvinnorna följa med in. Således väntade de här tills han återkom. Grottan betraktades av de tidiga kristna som en helig plats och en kyrka inrymdes på platsen. Platsen återupptäcktes av en slump av en herdepojke för ca 300 år sedan och har nu åter tagits i bruk.
harrisa-libanon
Harissa. Platsen som är helgad till ”vår fru av Libanon” och där en hög staty av guds-modern blickar ut över och vid klart väder kan beskådas från stora delar av landet.

Möten
Hela resan präglades av många goda möten och samtal. De korta spontana: systern i ”värdklostret” som bemödade sig till samtal trots språkförbistringar, damen i gästhemmet vars familj var kvar i det krigsdrabbade Homs i Syrien, den ortodoxa biskopen i Sidon som då vi oplanerat kom in i den lilla kyrkan i gamla stan direkt bjöd upp oss på kaffe och en stunds samtal.
De längre och mer officiella besöken: Under dagarna fick vi förmånen att få audiens hos såväl den maronitiske och den syrisk-katolska patriarken som hos Beiruts kaldéiske biskop och hos den maronitiske biskopen i Byblos. Hos den senare bjöds vi på ännu en fantastisk meze-måltid! Vid audienserna fick vi möjlighet att ställa våra frågor och samtala om den långt ifrån enkla situationen för de kristna i Libanon.

För några decennier sedan var majoriteten av landets befolkning kristen – idag endast 35%. Oron är påtaglig för att antalet ska fortsätta sjunka. Det är lätt att glömma de kristna i Mellanöstern när man i västerländsk media ofta gör ett likhetstecken mellan arabvärlden och islam. Muslimerna i Libanon har massivt stöd från de omkringliggande arabländerna men de kristna saknar stödet från sina syskon i väst. Trots detta förmedlar de flesta vi talar med en positiv syn på framtiden. Man talar om förhoppningarna om ett växande samför-stånd mellan kristna och muslimer och man vittnar om ett gott förhållande olika kristna grupper emellan.

Den maronitiske patriarken menar att det inte finns någon annan möjlig inställning än hoppets: de kristna har funnits i Libanon från kristendomens första dagar och måste få finnas kvar även i framtiden.
bcharre-snow
Mötet var också ett möte mellan latinska katoliker och orientaliska. Vi fick möjlighet att bekanta oss något med olika orientaliska riter – främst med den maronitiska. Vid två tillfällen under resan fick vi möjlighet att delta i mässan enligt maronitisk rit. Samhörighet. Annorlunda men ändå samma. I de orientaliska tongångarna i den liturgiska musiken kunde vi höra ekot av de första kristnas röster. Genom alla tider…

Libanon är i sanning ett kontrasternas land. Det är ett land där de mjuka dalarna möter de höga bergen, där västerländskt möter orientaliskt och där ovisshet möter hopp. Under hela resan upplevde vi oss inneslutna i en enorm värme och gästfrihet och jag tror mig kunna tala för hela gruppen när jag säger att vi vände hemåt stärkta och upplyfta. Vid våra besök på de heliga platserna lärde vi oss traditionen att lämna med orden zyara mbarake. Och kan sammanfatta hela resan med dessa ord:

Zyara mbarake – välsignad resa!

Av: Hanna Brander
Katolska Församlingen Kristuskonungens Magasin
Hösten och vintern 2012

Publicerat i Historia, Platser | Lämna en kommentar

Ramadan: Utbilda unga att respektera andra religioner, säger påven i ett brev till världens muslimer

Muslimer och kristna måste utbilda ungdomar ”att tänka och tala respektfullt om andra religioner och deras anhängare, och att undvika att förlöjliga eller nedsätta deras övertygelser och seder”, har påven Franciskus sagt.

I ett personligt budskap till världens muslimer för att markera slutet på Ramadan, sa påven: ”När det gäller ömsesidig respekt inom inter-religiösa relationer, särskilt mellan kristna och muslimer, är vi kallade att respektera den andres religion, dess läror, dess symboler, dess värderingar. Särskild respekt bör visas religiösa ledare och gudstjänstlokaler. Hur smärtsamt är inte angrepp på den ena eller andra av dessa!”

”Det är klart att när vi visar respekt för våra grannars religion eller när vi erbjuder dem våra lyckönskningar med anledning av en religiös festdag, försöker vi helt enkelt att dela deras glädje, utan att hänvisa till innehållet i deras religiösa övertygelser.”

”När det gäller utbildning av muslimska och kristna ungdomar, måste vi utbilda våra ungdomar att tänka och tala respektfullt om andra religioner och deras anhängare, och att undvika att förlöjliga eller nedsätta deras övertygelser och seder.”

”Vi vet alla att ömsesidig respekt är grundläggande i alla mänskliga relationer, särskilt bland människor som bekänner en religiös tro. På detta sätt kan uppriktigt och varaktig vänskap växa.”

I en brytning med traditionen, undertecknade påven Franciskus personligen budskapet, som vanligtvis utfärdas av det Påvliga rådet för interreligiös dialog.

Han skrev: ”I år, det första av mitt pontifikat, har jag beslutat att skriva detta traditionella budskap själv och skicka den till er, kära vänner, som ett uttryck för min uppskattning och vänskap med alla muslimer, särskilt de som är religiösa ledare.

viasv.radiovaticana.va.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Kyrkohistoriskt möte mellan påvar

via dagen.se

via dagen.se

Via radiovatikanen – (10.05.2013) På fredagsmorgonen tog påven Franciskus emot ledaren för den koptisk-ortodoxa kyrkan i Egypten, påven Tawadros II, som är på ett femdagarsbesök i Rom.

För exakt 40 år sedan, i maj 1973, kom en annan koptisk påve, Shenouda III, till Rom för att träffa påven Paulus VI. I Vatikanträdgårdarna, tillsammans med den holländska kardinalen Johannes Willebrands, undertecknade de två ledarna en gemensam förklaring som bekräftar deras gemensamma tro på Kristus och hans kyrka, grundad på apostlarna och som firas genom de sju sakramenten.

Denna historiska händelse var ett viktigt tema för Shenoudas efterträdare, Påve Tawadros II, som anlände till Vatikanen i torsdags med sin delegation och möttes vid ingången till Domus Sanctae Marthae av påven Franciskus, som dessutom bor i samma gästhus. De två männen hade ett officiellt möte på fredagen, som följs av en gemensam lunch, varefter den koptiska ledaren kommer att ha ett möte med Roms borgmästare och sedan besöker han de olika koptiska ortodoxa kommuniterna som är utspridda runt om i staden.

Den koptisk-ortodoxa kyrkan i Egypten har över tio miljoner medlemmar, plus flera miljoner andra i världen som lever i diaspora, vilket gör den till den största och en av de viktigaste kristna kyrkorna i Mellanöstern. Med tanke på den politiska instabiliteten och våldet som drabbar de kristna i Egypten, var fred och försoning i regionen ett viktigt tema under den påvliga audiensen.

Sedan valet av Tawadros II som ny koptisk-ortodox patriark av Alexandria i november förra året, har de kristna samfunden i Egypten närmat sig varandra och upprättat det första kristna kyrkorådet i landet.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Church celebrates Lebanese culture

Claudine Rayess-Elya serverar tallrikar av  traditionell Libanesisk mat vid den Libanesiska festivalen sponsrad av "Our Lady of Lebanon Maronite Catholic Church". Foto: Lynette Lobban

Claudine Rayess-Elya serverar tallrikar av traditionell Libanesisk mat vid den Libanesiska festivalen sponsrad av ”Our Lady of Lebanon Maronite Catholic Church”. Foto: Lynette Lobban

Oklahoma-USA. “Its been great. We got to sample the food, listen to music and see performances, to understand more of the culture, and the similarities and differences. It exposes the kids to something other than the homogeneous world we live in,” Chris Fleming said.The festival hosted Saturday by Our Lady of Lebanon Maronite Catholic Church featured traditional Lebanese songs, dances, food and a chance to learn a sampling of the language.“Its a tradition in all our Maronite churches for us to celebrate Lebanese culture once a year in a festival,” said the Rev. Sami Chaaya. “We try to bring our culture alive wherever we are.”Despite unseasonably cold weather for part of the day, the festival drew a large crowd of people eager to immerse themselves in a new culture or celebrate their own Lebanese heritage.

via Norman church celebrates Lebanese culture | News OK.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Mosul kristna ”terroriserade” och ”redo att lämna”

Terroristattacker mot kristna har orsakat de som bor i Mosul att överväga att lämna staden i Iraks norr, enligt Emil Shamoun Noona, den kaldeiska katolska ärkebiskopen av Mosul.

”Vårt samhälle är terroriserade och är allvarligt funderar på att lämna Mosul,” Noona berättade Adnkronos International i en intervju. ”Många kristna familjer har bett om kyrkliga handlingar som behövs för att flytta utomlands och detta indikerar sin avsikt att emigrera.”

Det finns ca 500.000 kristna kvar i Irak men attacken på Our Lady of Salvation och en rad efterföljande bombningarna har lämnat landets kristna i rädsla för sina liv.

Noona säger att han har lite tro i Iraks förmåga att skydda sina kristna.

”Lösningen är i händerna på staten som ansvarar för skyddet av dess folk, men i min mening är helt oförmögen att göra detta”, sade han i intervjun.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Bästa Frukostar Around the World

Arabic breakfast.

Test CNN och bild av George Haddad – För mer än 50 år har denna lilla kök, Al Soussi, i västra Beirut tjänat en oemotståndlig version av fatteh, gjort med lager av rostade pitabröd, kikärter, yoghurt och pinjenötter.

Publicerat i Platser | Lämna en kommentar

Libanon: kristna befolkningen på uppgång

Den procentuella andelen kristna i Libanon kommer att stiga under de kommande årtiondena på grund av muslimsk invandring och minskad muslimska födelsetal, enligt en rapport från den libanesiska Information Centre.

I rapporten förutspådde att andelen kristna i Libanon, som föll från 54% år 1932 till 34% idag, kommer att öka till mer än 39% under 2045.

via Catholic World News (CWN)
mer om ovan är här.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar